461 CIO’dan %95i sanallaştırmaya önem veriyor..

Kaynak : ntvmsnbc.com

Sunucu sanallaştırma tasarruf sağlıyor..

Firmaların veri merkezinde veya sunucu merkezinde (datacenter) tasarruf etmek için geliştirilen en önemli strateji sunucunun sanallaştırması…

Farklı birçok sunucuda çalışan uygulamalar, tek bir sunucu üzerine taşındığında ortaya çıkan tasarruf, ilk etapta daha az sunucuya enerji sağlandığı için enerji maliyetlerinde önemli oranda bir düşüş ortaya koyar. Ayrıca, soğutma maliyetleri de daha az sunucu soğutulduğu için bir o kadar azalır. Bunun yanısıra, bakımı yapılması gereken daha az sunucu olacağından, teknisyenlerin de bakıma harcayacakları süre azalacaktır.

İşletme giderlerinde %25’e kadar tasarruf sağlayan sunucu sanallaştırması, altyapı yenilenmesine ya da kapasite arttırımına ihtiyaç duyulduğunda eskisi kadar çok sunucu satın alınmasına da gerek bırakmadığından, yenileme veya kapasite arttırımı için ayırılması gereken bütçeyi de gerçek anlamda azaltıyor.

Dell’e göre Sunucu sanallaştırması konusunda Türkiye’de bulunan işletme sahiplerinin talebini şu sözlerle değerlendiriyor:

“Dell’in Gelişen Ülkeler bölgesinde yer alan 9 ülkede, 461 CIO/BT Karar Verici ile görüşerek geçekleştirdiği Sanallaştırma Anket’i çarpıcı sonuçlar ortaya koymaktadır

Ankete yanıt veren 461 CIO’dan %95i sanallaştırmaya önem verdiklerini ortaya koymuşlardır. Türkiye %78 oranla “Çok Önemli” yanıtını vererek bu konuda tüm ülkeler arasında en ön sırada yer almaktadır.”

Araştırmaya göre, katılımcıların %37’si kurumlarının sanallaştırma hakkında hiçbir şey yapmadığını kabul ederken, %49’u bazı uygulamalar yaptıklarını, %15’i ise planlama çözüm değerlendirmeleri, satrateji geliştirme gibi faaliyetleri de kapsayan bir planlama aşamasında olduklarını belirtiyor.

Türkiye’den ankete katılan CIO’ların %16’sı BT ortamlarının tamamen, %54 ise kısmen sanallaştırıldığını ifade ediyor.

Küçük ve orta bütçeli şirketlerin BT ihtiyaçları için sanallaştırma kabul edilebilir bir opsiyon. Ancak ağ trafiği yoğun ve anlık işlem yükü yüksek işletmeler için sanallaştırmanın iyi bir çözüm olup olmadığı konusuna Erkan şu yanıtı veriyor:

“Sanallaşatırma, kesinlikle anlık yüksek işlem taleplerine hızlı ve etkili yanıt verebilmektedir.
Gereken kaynakların sanal makinalar arasında yeniden paylaşlatırılması, yeni sanal makineler oluşturularak yükün dağıtımı, işlemci, bellek, ağ cihazları ve veri depolama havuzlarının ihtiyaç gösteren uygulamalara aktarılması, daha hızlı sunucu ve depolama sistemlerinin yüksek talebe ayrılması gibi pek çok sanallaştırma özelliği bu tip bir anlık yüksek talebi karşılamayı mümkün kılar.

Konvansiyonel veri merkezi mimarileri ile uzun süreli, karmaşık ve zahmetli operasyonları gerektiren ve bu sebeple neredeyse imkansız olan esnek ve dinamik kaynak kullanımı sanallaştırma ile mümkündür.”

SANALLAŞTIRMANIN ÖNÜNDEKİ ZORLUKLAR
Sanallaştırma, işletmelerin BT altyapısına harcadıkları sabit maliyetleri ve kapasite arttırımı durumunda katlanacakları uzun dönemde ortaya çıkabilecek maliyetleri düşürüyor ancak, her işletmeye uygulanabilirliği konusunda sorulan soruya Dell şu yanıtı veriyor:

“Kurumların mevcut donanımlarını kullanarak yalnızca sanallaştırma ile yapacakları yatırım ve projelerin elbette BT altyapılarına katkıda bulunacağı kesindir. Ancak mevcut donanımlardaki sunucu mimarisi, işlemci, bellek kapasiteleri, ağ bant genişliği sanallaştırmanın önünde engel teşkil etmektedir. Veri depolama konusunda da benzer sorunlar mevcuttur.”

Veri merkezlerinin sanallaştırılmasında yeni teknolojiler kullanılarak akıllı veri merkezlerinin oluşturulması gerekiyor. Sunucu sanallaştırması, anahtar (switch) sanallaştırması ve depolama sanallaştırması olarak üç başlıkta hayata geçirilen bir “Akıllı Veri Merkezi”, kendi kendini izlerken, değişen ağ trafiğine göre kendini ayarlıyor ve oluşan bir arıza durumunda kendini düzeltiyor. Bununla birlikte akıllı veri merkezleri dinamik olarak uyarlanıyor, akıllı bir şekilde korunuyor, kesintisiz olarak ölçekleniyor. Uygun maliyetli olan bu operasyon enerji açısından da verimlilik sağlıyor.

Eski teknolojilerle kullanıldığı zaman sanallaştırmanın önündeki en büyük engel bellek sınırlamaları olarak ortaya çıkıyor. Böyle bir durumda sanallaştırılmamış halde işlemcileri %5’lik kapasiteyle kullanılan sunucular, sanallaştırmayla hedeflenen %80-90 işlemci kullanımı kapasitelerini ancak %30’a kadar çıkarabiliyor. Bellek arttırıldığı zaman ise ağ sınırlamaları ile karşılaşılabiliyor, yeni fiziksel ana sistemler eklendiği ya da arızalılar değiştirildiğinde karmaşık ayarlar yapılması gerekebiliyor.

Türkiye için en önemli 4 zorluk Maliyet/bütçe(%20), Beceriler/eğitim (%20), Mevcut yazılımlarla uyum (%15) ve altyapı /donanım uyumsuzulukları (%15) olarak belirtiliyor. En önemsiz zorluluklar olaraksa yatırımın geri dönüşünü gösterebilmek ve hangi uygulamaların sanallaştırılacağının belirlenmesi gösteriliyor.

Eski teknolojiler, depolama konusunda da problemler ortaya çıkarabiliyor. Bu yüzden sanallaştırma yapılacak veri merkezleri ve sunucularda tıpkı Formula 1 yarışına katılan otomobillerin özel olarak tasarlanmış olması gibi sunucu, veri depolama ve ağ donanımlarının özenle seçilmesi gerekiyor.

Blade sunucularda 192GB’a varan bellek kapasitesi, çok çekirdekli işlemci mimarisi gibi ihtiyaçlar karşılandığı zaman %90 daha az sunucu, daha az kablolama, iyi soğutma, dinamik kaynak ve güç yönetimi gibi avantajlar sunan sanallaştırma operasyonu tamamlanabiliyor.

Türk CIO’ları, sanallaştırmayı beş sebeple uygulamak istiyor:
* Departmanlar, müşteriler ve diğer firmalarla olan iletişimi ve verimliliği arttırmak
* Dahili yönetimi ve dökümantasyonu kolaylaştırmak.
* Veri tabanı yönetimini kolaylaştırmak, maliyetleri düşürmek ve enerji tüketimini azaltmak.
* Sistemlere daha iyi hizmet verebilmek ve yönetim sorumluluğu alabilmek.
* Ürün test kalitesini arttırmak, maliyetlerini düşürmek.

Türkiye’de bulunan müşterilerin %44’ü sunucu ve veri depolama için tek markayı tercih ediyor. Bununla birlikte Macaristan, İsrail, Romanya, Rusya, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna’nın içinde olduğu bölge ülkelerde tek markayı tercih eden müşteriler %65’le çoğunluğu oluşturuyor.

*CIO: Chief Information Officer – Kurumsal Bilgi İşlem Direktörü
*BT: Bilgi Teknolojileri
*Blade sunucu: Küçük ve orta ölçekli firmalar için yüksek performanslı, daha az enerji harcayan ve fiyat olarak uygun sunucu sistemleri.

 

yazının orjinali için tıklayınız.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Shopping Cart