Yedeklemede Geç Kalmayın!!

 

Yedekleme bilgi yatırımını ve bilgi birikimini korumanın bir yoludur, bilgileriniz sizin için değerlidir onları tekrar meydana getirmek zaman, para veya en azından kişisel emeğinize mal olabilir veya geri getiremeyebilirsiniz!! Bilgileriniz bir yatırım olduğuna göre, onları korumak ve kaybetmemek için  elinizden geleni yapmalısınız ve yedekleme stratejileri ve sistemleri oluşturmalısınız ve kullanmalısınız.

 

SanalBT Yedekleme Çözümleri ve Projelendirme;

1.      Storage Area Network Çözümleri (SAN)

2.      Network Attachment Storage Çözümleri (NAS)

3.      Disk Sistemleri

4.      Teyp ve Optik Depolama Sistemleri (DDS, DLT, LTO vb.)

5.      Veri depolama Yazılımları

6.      Backup Testing Center Hizmeti (Yedekleme ve Test Merkezi)

7.      Recovery Center Hizmeti(Yangın, Deprem veya Doğal felaketler vb.)

8.      Veri kapasitelerinin ölçülmesi

9.      Periyodik olarak artış hızının izlenmesi

10.  Yedeklemenin merkezi bir yapıdan uzaklaştırılarak bölümlenmesi

11.  Yedeklemenin otomatik bir yapıya ulaştırılması

12.  Alınan yedeklere ihtiyaç duyulduğunda kolayca ulaşabilme

13.  Yedeklemenin ve yedeklerin test edilmesi

14.  Acil kurtarma ve destek hizmetleri 

  • Bilgi günümüz işletmeleri için bir rekabet unsurudur.
  • Bilgi bir işletme varlığıdır kaybetmeden önce varlığını koruyun.
  • Bilginin geliştirilmesi, dönüştürülmesi ve değerlenmesi iş yönetiminin bir parçasını oluşturur.

Bilgi çağını yaşıyoruz ve bilginin erişilebilirliği, kullanılabilirliği ve güvenliği en önemli konular haline geldi. Sistemler değişebilir, bozulabilir ancak verinin her zaman kullanılabilir ve erişilebilir durumda olması gerekir. Bunun da başı iyi bir yedekleme sisteminden geçer.

İster büyük ister küçük olsun, yedeksiz bilgisayar sistemi düşünülemez. Tam veri koruması sağlamak için işletim sistemleri içinden çıkan yedekleme uygulamaları yerine, tamamen bu amaca yönelik profesyonel ürünler seçmek gerekir. SanalBT olarak bu profesyonel ürünleri sizin için en doğru olan seçiyor ve sistemi durmaksızın hayata geçiriyoruz.

Bilgi hacminin artması, her an erişilebilir olmasının gerekliliği, herhangi bir veri kaybı yaşanmaması gibi ihtiyaçlar yeni teknolojilerin doğmasına sebep oldu. Bu alanda veri depolama üniteleri (storage) ve veri depolama ağları (SAN) dediğimiz teknoloji ve yapılar kullanılmaktadır. Bu teknolojiler bilgiyi güvenilir bir yapı üzerinde konsolide etme mantığıyla oluşturulmuştur. Bu teknolojilerde aynı sistem üzerinde bütün kurumun verisi toplanarak verinin güvenliği,  erişilebilirliği ve yönetilebilirliği garanti altına alınmıştır. Performans gereksinimleri de düşünülerek FC disk sistemleri ve fiber optik teknoloji üzerine oluşturulmuş depolama ağları günümüzde olduğu kadar gelecekte de geniş kullanım alanları bulacak. Bununla birlikte yüksek kapasiteli ve daha ucuz diyebileceğimiz SATA teknolojili disk sistemleri de son yıllarda sık kullanılmaya başlandı. Özetlemek gerekirse veri depolama teknolojileri üç katmanlı bir yapıya bürünmüş gözüküyor;

Sırayla FC Disk, SATA disk ve tape teknolojileri. Gelecekte performans gerektiren uygulamaların doğrudan bellek üzerinden çalıştırılacağı, böylece dördüncü ve çok daha yüksek performanslı bir katmanın oluşacağı belirtiliyor. Erişim hızları katlanarak artacak Veri depolama pazarı, kurumlarda teknoloji ortamının yaygınlaşmasına, ağlarda kullanıcıların artmasına, veritabanlarının giderek büyümesine paralel olarak son birkaç yılda giderek büyüyen ve daha da büyüyecek bir pazar haline geldi. Buna bağlı olarak pazardaki üreticiler, kullanıcıların performans, güvenlik gibi ihtiyaçlarını karşılayacak yeni geliştirmeler yapmaktadır. Veri depoloma bir fiber channel ağ topolojisine bağlı geliştiğinden, bir ethernet gibi topoloji standartları olduğundan, bugünden yarına teknolojik yeniliklerin ürünlere de yansıması mümkün olmamakla birlikte son 4-5 yıl içinde fiber channel bağlantı hızları sırasıyla 1, 2 ve şimdi de 4 Gb’e ulaşmıştır. Üreticiler kullanıcıların bugüne kadar yapmış olduğu yatırımları değerlendirmek amacıyla storage I/O iletimini iSCSI gibi protokollara taşımışlar, amaca yönelik “appliance” türü NAS (Network Attached Storage), “Storage Managament Appliance”, “Storage Gateway Router” gibi donanım, işletim sistemi ve gerekli yazılımlar ile tanımlı bir ihtiyacı karşılayan (File server = NAS gibi) ürünler çıkarmışlardır. Bu tür ürün çeşitliliği giderek artacak gibi görünmektedir. Yedekleme alanında da büyüyen veriyi yedekleyecek teyp üniteleri kapasiteleri günlük yedeklenecek veri miktarının çok gerisinde olduğundan, kurumlar eş zamanlı birden çok ünite ve kartuş kullanabilen kütüphane çözümlerine yönelmektedirler. Yedekleme standartları, BT sektörünün gelişim hızına göre yavaş kaldığından yeni olarak VTL (Virtual Tape Library ) ürünleri çıkmıştır. Bu ürünler aslında kendini teyp veya teyp kütüphanesi sanan kütüphane gibi çalışan ağa bağlı depolama üniteleridir. Yedekleme ve restore işlemleri kartuşa göre disk üzerinde çok hızlı olduğundan, teyp kütüphanesi ile birlikte kullanımı özellikle günlük yedeklerde önerilmekte ve kullanılmaktadır. Tek başına bir felaket durumunda teyp kartuş gibi lokasyon dışına taşınması pratik olmadığından, teyp kütüphanesi ile birlikte kullanımı önerilmektedir. Sistemlerin günümüzde devamlı çalışması istendiğinden (web, e-posta, veritabanı sunucusu vb.) yedeklemede, sunuculardan kullancıların ‘logout’ edilip yedeğinin alınması (offline backup) yerini online yedeklemeyi destekleyen yedekleme yazılımlarına, sistemin birim zamanda açıkken sanal disk yedeğinin alınıp (snapshot) daha sonra bu snapshot’un offline yedeğinin alınmasına kadar değişik çözümler mevcuttur.

SanalBT Yedekleme Çözümleri

 

 


Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Shopping Cart